Vernieuwing liturgisch centrum

Na een lange procedure is het bijna zover: de ingebruikname van ons nieuwe liturgische centrum. Aanstaande zondag 7 april zullen we afscheid nemen van de oude opstelling. Voor velen is de tafel die zo’n kwart eeuw het middelpunt van onze vieringen vormde, betekenisvol. Die schuiven we niet zomaar aan de kant. Aan het einde van de viering zullen we op passende wijze de tafel ontruimen. De zondag daarop, 14 april, nemen we het nieuwe centrum op even passende manier in gebruik. Zie verder het eerstvolgende nummer van Kerkklanken.