Verschijningsdata Kerkklanken 2021

Er is een nieuw schema voor de verschijningsdata van Kerklanken gemaakt. Dit vergt wel enig puzzelwerk, volgens deze regels: Een jaargang Kerkklanken bestaat uit 8 edities. Verdeeld over een jaar (52/8 is 6,5) zou een vast zes wekelijks rooster kunnen zijn. Zo’n rooster houdt dan geen rekening met de feestdagen en zorgt ervoor dat je het ene jaar 8 en het andere jaar 9 edities hebt. Om tot een achttal edities te komen en rekening te houden met het kerkelijk jaar, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• het Paasnummer verschijnt twee weken voor Goede vrijdag

• het Pinksternummer verschijnt de vrijdag voor Hemelvaar

• het Startnummer verschijnt op de laatste vrijdag van de zomervakantie regio noord

• het Kerstnummer verschijnt een week voor het begin van de kerstvakantie

• de overige edities worden zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld tot 8 verschijningsdata per jaar

Om gelijkvormigheid in aanlever­ en verschijningsdata te behouden, geldt het volgende:

• de verschijningsdata vallen op vrijdag

• de inleverdata vallen op de maandag 10 dagen eerder Voor 2021 zijn we uitgekomen op dit resultaat:

Verschijningsdata 2021

29 januari

19 maart Paasnummer

7 mei Pinksternummer

25 juni

20 augustus Startnummer

1 oktober

12 november

17 december Kerstnummer