Verslag diaconievergadering op 5 maart 2019

Tijdens de diaconievergadering van dinsdag 5 maart zijn o.a. de volgende agendapunten behandeld:

A.D. (Budget Adviesbureau Deventer)

Eind januari was er een werkconferentie van de Gemeente Deventer over schuldhulpverlening, georganiseerd door het B.A.D. Erg interessant is de aanpak (ook van Deventer) die “Mobility Mentoring” wordt genoemd. Mensen met schuldenproblematiek ondervinden vaak dermate stress dat een degelijke aanpak van de problematiek geblokkeerd wordt. Door uit te gaan van 5 pijlers die allemaal in balans moeten zijn kan er pas een succesvolle aanpak van schulden plaatsvinden.

  • Diaconaal Café

         Op 15 april organiseert het Kruispunt Diaconaal Deventer in de nieuwe 3G-kerk (Keizerslanden) om 20.00 uur weer een Diaconaal Café. Te gast zijn mensen van (Internationaal                  Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.) INLIA is onder andere opgericht om kerken te ondersteunen met advies en deskundigheidsbevordering.

  • Deventerwijzer.nl   
  • In Deventer is onlangs Deventerwijzer.nl van start gegaan, een overkoepelende instantie met een gelijk genaamde internetsite.  Alle hulpinstanties van de Gemeente Deventer vallen nu onder deze paraplu: wonen, zorg, werk, welzijn en geldzaken.
  • Wijkteamavond 28 maart  
  • Het gaat deze avond om de ontmoeting tussen de contactpersonen/wijkteams en leden van de diaconie, om de werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen. Het gaat erom dat we weten van elkaar wat we doen en waar we zoal tegen aan lopen. Hopelijk kunnen we concrete afspraken maken. Ook delen we deze avond informatie over de werkwijze bij het Meester Geertshuis.                                                                                                 
  • Veranderdagen (Stichting Present:) Wandelen met bewoners Spikvoorde en meer
  • Op 5 april om 14.00 uur gaan we weer een middagje wandelen met bewoners van verzorgingshuis Spikvoorde. Momenteel wordt er ook nog gewerkt aan de invulling van een “veranderochtend” op Spikvoorde door onze gemeenteleden uit de groep 25 – 35+.
  • Afscheid Jannie Diekerho
  • Aan het eind van de vergadering namen we afscheid van Jannie, die zoals bekend, met haar Karel gaat verhuizen naar Twello. Een bloemetje en een hout gesneden (van de oude kerkbanken) kandelaar werden haar als symbool voor onze oprechte dank overhandigd.