Verslag Gemeenteavond 23 november

 Op de avond waren meer dan 30 gemeenteleden aanwezig. Na de opening van Henk Schuurman presenteerden het college van kerkrentmeesters en de diaconie hun begrotingen. De CKRM komt uit op een klein tekort, maar wat betreft de definitieve uitkomst zal veel afhangen van de vrijwillige bijdrage. De diaconie begroot zoals de afgelopen jaren gebruikelijk een fors tekort. Dit is verantwoord vanwege het aanwezige reserve. De avond stond vooral in het teken van de Colmschate Ukraine Contact (CUC). Het CUC bestaat dit jaar 15 jaar. Het doel is om jongeren bewust te laten worden van de situatie van andere jongeren die het minder hebben. Daartoe zijn een groot aantal bouwprojecten gerealiseerd in Ukraine en Hongarije. Er heeft al eerder een beleidswijziging plaatsgevonden, men is afgestapt van de grote bouwprojecten en gaat zich meer richten op het onderhoud van de ooit uitgevoerde projecten. Meer jeugd voor jeugd. Ook wordt er nauw samengewerkt met de jeugdraad en de Lebuïnus. Er wordt een enthousiast verslag gegeven van de zomerreis 2017. En een oproep gedaan voor vrijwilligers om het oud ijzer in te zamelen.

Tot slot doet de voorzitter van de kerkenraad nog een paar mededelingen. Zo zullen de vespers in de 40-dagentijd op dinsdag plaats gaan vinden in plaats van op maandag vanwege de verhuur van de kerk op maandag. Over het liturgisch centrum wordt opgemerkt dat er door een werkgroep hard gewerkt wordt om verschillende scenario’s uit te werken. Tot slot wordt opgemerkt dat er een nieuw beleidsplan moet worden gemaakt. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen, waarvoor liefhebbers zich kunnen opgeven bij Jan Hulzebosch.