Verslag Gemeenteavond 24 november

 Ds. Trijnie Plattje opent de avond. Daarna neemt Ds. Kees Bochanen het over en die gaat dieper in op de ontwikkelingen in de wereld die ook van belang zijn voor het Pastoraat. – Mobiliteit Er zijn geen grenzen meer door het vele reizen over de hele wereld met diverse vervoersmiddelen. Ook woon- werkafstand wordt veel groter. Voor de kerk worden geografische grenzen ook minder. Mensen zoeken heden ten dage de kerk op die ze aanspreekt en dat kan ook in een andere gemeente zijn dan waar men woont. Nu wil men veel meer horen bij de gemeente die ze aanspreekt, en niet waar ze wonen. Mensen willen zich verbonden voelen met de kerk. –

Netwerksamenleving

Ook binnen het communiceren tellen grenzen niet meer met de apps etc. Jongeren gebruiken Facebook etc. meer dan de informatie op papier. Ook wij hebben nu 25+ netwerk i.p.v. 25+ groep. Netwerken laat zien dat wij dingen met elkaar willen delen/verbinden.

– Flexibiliteit

Baan voor het leven is iets van vroeger. Hedendaags zijn er veel flex-contracten. Dit zien we ook binnen de kerk. Mensen willen zich niet te lang binden aan de kerk. Er zijn dan ook veel vacatures bij de ambtsdragers. Mensen willen wel helpen bij een kortlopend project.

– Secularisatie

De kerk had 50 jaar geleden een centrale rol. Tegenwoordig meer naar de rand van de maatschappij. Krimpende kerk, minder leden, minder vrijwilligers.

De veranderde wereld leidt ook tot andere vormen van pastoraat binnen de kerk. Met het zicht op de toekomst en huidige aantal ambtsdragers, dient ook het pastoraat aangepast te worden. Op dit moment zijn er 5 ouderlingen waarvan drie pastoraal en twee bestuurlijk. Hierdoor wordt de rol van het Pastorale team nog belangrijker. Indien de contactpersoon signaleert dat er meer pastorale ondersteuning nodig is zal de wijkcoördinatoren samen met het pastoraal team kijken wie van het pastorale team het contact over neemt.

Na de inleiding van Kees neemt Henry Smit het woord. Hij wordt in januari bevestigd als ouderling en gaat in op de onderwerpen Verbinden, Concentreren en Commitment. De ongeveer 40 aanwezigen gaan in groepjes van 3 uiteen om antwoord te geven op drie vragen, waarvan de essentie van het pastoraat in deze veranderde wereld het uitgangspunt is. Na afloop worden de antwoorden geëvalueerd.

Een korte samenvatting van de vragen en antwoorden.

A. Wat houdt ons bezig; – Hoe ziet de toekomst eruit – Toenemende populisme, cq. verruwing. – De medemens – Zieke mensen in onze gemeente

B. Wat kan de kerkelijke gemeente/pastoraat betekenen – Aandacht, gebeden en verbinden – Kleurig geheel – Zijn de kleine dingen die het doen

C. Welke afbeelding heb je gekozen. – Weet niet waar het naar toe gaat – Regenboog – Kleurpotloden – Rood kloppend hart

Alle opmerkingen zullen door het pastorale team ter harte worden genomen en verwerkt worden in hun werkplan.

Begroting Diaconie 2017

Presentatie Marja Tichelaar De baten: De inkomsten zijn minder begroot dan 2016. De rente op de spaarrekening is laag. Er worden gezien de aard van de beleggingen extra Rabo Certificaten gekocht. De giften zijn minder dan dit jaar begroot, de begroting van 2017 is gebaseerd op de inkomsten van 2016. De lasten: De lasten zijn minder begroot dan het afgelopen jaar. Dit heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren leningen die oninbaar zijn afgeboekt, dit verwachten men niet voor 2017. Ondanks de afname en vervallen van lasten zorgen de lage rente ervoor dat er alsnog een negatief resultaat is. Daarnaast verwachten ze dat de bijdrage aan toegezegde projecten hoger moet zijn door afname van collecte opbrengsten. Het tekort zal uitkomen op ongeveer € 7.500.

De vraag of er een trend zit in het feit dat de begrotingen de laatste jaren met een negatief resultaat eindigen wordt bevestigd, Investeringen in een aantal plaatselijke projecten zijn hier debet aan. Het besluit om in te teren op het vermogen is goedgekeurd door de kerkenraad. Met een vermogen van € 400.000 is er nog voldoende ruimte. Er komt een vraag of beleggen niet aantrekkelijker is dan sparen op dit moment. Gezien de risico’s heeft de diaconie dit niet gedaan. De gelden staan ook op diverse banken en dat maakt een vermogensmanager lastig.

Begroting 2017 CKRM

Presentatie Everard Post

De baten: Ook hier minder rente inkomsten door de lage rentestand. Verder kunnen wij over het algemeen stellen dat ook de vrijwillige bijdrage terug loopt. De gemiddelde  bijdrage per lid van onze gemeente is hoger de landelijke PKN-norm, maar het aantal leden dat bijdraagt, wordt minder. Ook zijn er gemeenteleden die niet bijdragen, zij zullen volgend jaar weer benaderd worden. De collecte inkomsten zijn minder dan voorgaande jaren. Hier is bij de begroting rekening mee gehouden. De lasten: De kosten voor het onderhoud van de kerk vallen hoger daar er extra onderhoud nodig is, zoals vervangen van een deel van de goot. Ook het normale onderhoud aan de kerk weer hoger begroot daar er een minder vrijwilligers zijn, zoals bijvoorbeeld voor het wekelijks schoonmaken. De traktementen zijn gebaseerd op een predikant voor 1,1 fte. Dit is zoals de situatie nu is. De algemene vergoedingen zijn aanzienlijk lager en dat heeft te maken met de lagere reiskosten die vergoed moeten worden. Lasten die hoger uitvallen zijn onder andere de kosten voor de kerkdienst in verband met het abonnement op het digitale liedboek en kerkdienst gemist. Voor 2017 wordt een toevoeging aan de reserves begroot op € 1.645.

Naar aanleiding van een vraag wordt medegedeeld dat wij 1172 pastorale eenheden hebben en 1815 leden.

Stand van zaken beroepingscommissie

Toelichting door Thea von Bannisseht

De beroepingscommissie is tot op heden zeven keer bij elkaar geweest. Advertentie opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd op diverse plaatsen en via het netwerk van Walter. De sluitingsdatum was 22 november. Op dit moment (24-11) zijn er 26 reacties binnen. De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland voor 8 en 10 december. Daarna nog gesprekken in januari, welke gevolgd worden door een nieuwe selectie. Deze kandidaten zullen dan gehoord worden. Hopelijk kan er begin juli een predikant bevestigd worden, maar de procedures duren lang.

Facelift Kerk

Toegelicht door Jan Hulzebosch

Jan laat ons een aantal dia’s zien over zaken die al verricht zijn, zoals de soos boven. Ook heeft hij een aantal dia’s over hoe het allemaal uitziet na de verbouwing van de entree. Sluiting door het gezamenlijk zingen van een lied