Verslag Kerkenraad 8 mei

Wat waren de thema’s?

• We keken terug op 4 en 5 mei op basis van geschetste  ervaringen vanuit verschillende geloofsrichtingen. In  welke wereld leven wij en welke rol spelen wij daarin,  waren onze vragen.

• De jaarrekening 2018 van de PGCS, die door Marc  Mengerink werd gepresenteerd, laat een positief resultaat van EUR 2.658 zien; ruim boven de begroting. De  VVB nam af, echter verhuur bracht meer op.Bijzondere  uitgaven waren de facelift en de screens.

• De jaarrekening 2018 van de Diaconie, die door Frits  van Doorn werd gepresenteerd, laat zien dat de lasten  en de baten conform de begroting zijn. Het resultaat is  EUR 9.000 negatief.

• De ouders van een pasgeboren tweeling hebben gevraagd de kinderen in een dienst een zegen te geven  i.p.v. te dopen. De Kerkenraad gaat hiermee akkoord;  daarna hebben we gediscussieerd over overeenkomsten en verschillen van beiden.

• In de vergadering informeerde Everard Post dat voor  het afscheidshuis door gemeente Deventer een omgevingsvergunning is afgegeven. Daarna lichtte begrafenisondernemer Sjoek Nutma zijn plannen toe en stelde  hij zijn bedrijf voor. Het huurcontract zal in de loop van  deze maand definitief worden gemaakt. Op de vraag in  hoeverre rekening is gehouden met de duurzaamheid  van het gebouw, werd duidelijk dat het veel toegepaste  kunststof materiaal herbruikbaar is; daarnaast is er  geen gasaansluiting.

• Over de verschillende vacatures wordt er naar de  gemeente op allerlei manieren informatie verstrekt;  waar mogelijk worden eventuele kandidaten  rechtstreeks benaderd.

• De wens wordt opnieuw geuit om tijdens  gemeentevergaderingen ook inhoudelijke thema’s te  bespreken; dit is iets waar we niet altijd in slagen.