Verslag Kleine Kerkenraadsvergadering 19 november •

Op 27 november is een overleg binnen de ring (Bathmen, Colmschate, Deventer, Diepenveen en deels Holten). Onderwerp is het Model voor een regeling van werkzaamheden van een ring van gemeenten.

• Vanzelf heeft de KKR ermee ingestemd om op zaterdag 1 december om 2 voor 12 de noodklok te luiden. Greenpeace heeft ook de Ichtuskerk gevraagd om zo een signaal af te geven richting de politiek en vertegenwoordigers op de internationale klimaatconferentie in Polen.

• Een betrokken gemeentelid heeft een brief gestuurd met een aantal opmerkingen t.a.v. genomen besluiten in de Kerkenraad. Het wordt zeer gewaardeerd dat er op zo’n manier blijk wordt gegeven van betrokkenheid en initiatieven.

• De vacatures. Hoewel er heel positief nieuws is t.a.v. de Diaconie en de Kindernevendienst, blijft het belangrijk dat naar nieuwe mensen wordt gezocht. In de KKR vergadering van december zullen we ruim de tijd nemen om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen.

•Trijnie en Henk gaan mee doen met de doorlopende kerkdiensten in Den Haag om ervoor te zorgen dat asielzoekers die nog erg jong zijn en hier al jaren in Nederland zijn zonder ouders niet uitgezet worden. Zij gaan gemeenteleden vragen om mee te reizen naar Den Haag.

• Zondag 18 november was er na de jeugddienst een lunch voor alle jeugdwerkers om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Deze lunch was een groot succes.

• Vrijwilligersavond voor januari is in voorbereiding. De datum wordt 4 januari.