Verslag Kleine Kerkenraadsvergaderingen

De Kleine Kerkenraad heeft 17 december 2018 en 21 januari 2019 vergaderd. Onderstaande zaken kwamen onder andere ter sprake.

Vergadering 17 december 2018:

• De begroting 2019 van de Kerkrentmeesters en Diaconie is door Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken goedgekeurd.

• Cantor Maarten Romkes stopt per heden vanwege overbelasting in werk en gezin. Na de repetitie in januari komt hij afscheid nemen. Gery Versteegt, cantor en organist uitApeldoorn, gaat zijn plaats innemen.

• Er zijn op dit moment al veel vacatures met name in het team Pastoraat, maar in het komende jaar zullen er ook in de andere raden diverse vacatures ontstaan. In Kerkklanken is er een oproep gedaan aan mensen die graag iets willen betekenen in onze kerk.

• De vacature commissie zal ook mensen gaan benaderen.

• Er wordt in 2019, een kerkendag georganiseerd in en rondom de Lebuïnuskerk. Deze dag zal georganiseerd worden voor de leden van de kerken uit onze ring: Diepenveen,     Bathmen/Okkenbroek, Hervormd Holten, Deventer en Colmschate/Schalkhaar in de Lebuïnuskerk.

Vergadering 21 januari 2019: 

• De nieuwe opzet van het liturgisch centrum. Dit zal in de komende maanden haar beslag krijgen.

• De paaskaars zal door jongeren, samen met leden van de Commissie Eredienst worden versierd. Een mooi initiatief waar jong en oud happy mee zijn.

• Wensenpakket van de CKRM is doorgenomen. Vervanging van de dakkapellen, renovatie van de vloeren en aanpassing van het sanitair heeft de hoogste prioriteit.

• Het resultaat van een overleg over speerpunt 4 uit het beleidsplan: Diaconaal bewustzijn. De diaconale gedachte moet meer voor het voetlicht worden gebracht, zowel binnen als buiten onze     PGCS kerk. Helpen waar geen andere helper is.

• De vacatures. Binnenkort gaan predikanten en ambtsdragers op pad om kandidaten voor lege plekken te vinden. Het lijstje vacatures zal komende jaar flink groeien als zich geen mensen melden.

• De plannen met de ring in onze regio en de plannen die hierin worden gesmeed.