Verslag overleg communicatiecommissie 21 november

Inleveren kopij Kerkklanken
Gezien de noodzakelijke verwerkingstijd van de kopij wordt de inleverdatum vanaf heden vervroegd naar de maandag in plaats van de dinsdag. Dus 11 dagen vóór de verschijning van het blad.

Kerkklanken
Zoals in dit blad onder “van de redactie” vermeld, is besloten om het blad geheel in full colour te maken. Het is goed, zo blijkt,  om af en toe te informeren welk bedrag betere opties gaan kosten. Het bleek dat full colour bij uitvoering van Kerkklanken in één soort papierdikte, goedkoper is dan de huidige uitvoering waarin de voor- en achterkant op dikker papier zijn gedrukt.

Vacatures
Het lijstje vacatures moet goed gecommuniceerd worden. Daarom stelt de commissie voor om een lijst in de hal te hangen, zodat een ieder kan zien of er niet “een mooi baantje” voor hem/haar bij is.
De vacatures worden in het vervolg tevens in Kerkklanken en op de website getoond.

Tijdstip artikelen insturen
Regelmatig worden stukjes geschreven n.a.v. een activiteit of gebeurtenis. Dank daarvoor. Wij verzoeken alle schrijvers om de geschreven stukje gelijk naar nieuws@pgcs.nl te sturen en niet te wachten op de deadline van de kopij van Kerkklanken. Als het stukje eerder wordt ingestuurd, kan het alvast op de website worden gezet. Daarmee behoudt het ook meer zijn actualiteitswaarde. Het liefst ontvangen we artikelen zoveel mogelijk met bijbehorende foto’s. Uiteraard moet – indien mensen in beeld komen – wel even om toestemming van publicatie worden gevraagd.