Verslag van de CKRM-vergadering op 12 november 2018

De volgende punten kwamen aan de orde:

  • De begroting 2019 is vastgesteld door de KR
  • De folder voor de Aktie Kerkbalans is samengesteld
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor digitaal  betalen per collecte
  • Het maken van het nieuwe  liturgisch centrum zal in het voorjaar van start gaan
  • De bouw van het afscheidshuis  kan nog niet beginnen. De bouwtekening is aangepast aan de gevel van de pastorie en de kerk. Het wachten is nu op het groene licht van de Welstandscommissie
  • De verbouwing van de entree  is de 2e fase ingegaan. Klinkers en zand zijn verwijderd. Er wordt begonnen met het storten van de vloer