Verslag van de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 17 december 2018

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad, dd. 17-12-18 hebben wij onderstaande zaken besproken:

  • De begroting 2019 van de Kerkrentmeesters en Diaconie is door Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken goedgekeurd.
  • Cantor Maarten Romkes stopt per heden vanwege overbelasting in werk en gezin. Na de repetitie in januari komt hij afscheid nemen.
    Gerdy Versteegt, cantor en organist uit Apeldoorn, gaat zijn plaats innemen.
  • Er zijn op dit moment al veel vacatures met name in het team Pastoraat, maar in het komende jaar zullen er ook in de andere raden diverse vacatures ontstaan.

In Kerkklanken is er een oproep gedaan aan mensen die graag iets willen betekenen in onze kerk. De vacature commissie zal ook mensen gaan benaderen.

  • Er wordt in 2019, een kerkendag georganiseerd in en rondom de Lebuïnuskerk. Deze dag zal georganiseerd worden voor de leden van de kerken uit onze ring:  Diepenveen, Bathmen/Okkenbroek, Hervormd Holten, Deventer en Colmschate/Schalkhaar in de Lebuïnuskerk.