Versoepelingen kerkdiensten vanaf zondag 26 september

Vanwege het vervallen van de anderhalve meter bepaling per 25 september hebben we de gang van zaken bij de kerkdiensten aangepast per die datum. Hieronder de belangrijkste punten.

Toelatingsbeleid

Bij de deur vindt geen coronacheck plaats en de registratielijst vervalt ook. Wij doen wel een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid. U weet zelf het best in hoeverre u risico loopt voor uzelf, of in hoeverre u een risico bent voor een ander. Bij aanwezigheid van een vorm van risico, vragen we u om de kerkdiensten digitaal te volgen en niet naar de kerk te komen.

In de kerk

In de kerk komen de stoelen weer aaneengekoppeld te staan, maar de rijen staan wel iets verder van elkaar af. Het is namelijk de bedoeling om nog steeds enige afstand van elkaar te houden. Bij het plaatsnemen vult u de rijen aaneengesloten, met dien verstande dat er tussen elk huishouden een stoel wordt vrijgelaten. De dienstdoende diaken zal dit in de gaten houden. Voor de mensen die dit allemaal veel te close vinden, komen er op het koor een aantal stoelen te staan op anderhalve meter afstand. Met deze werkwijze is het aantal bezoekers exclusief de dienstdoende mensen maximaal 100.

De ramen en deuren zullen geopend zijn, want ventilatie is heel belangrijk. Bij kouder weer kunt u dus overwegen om de jas aan te houden. We blijven gewoon zingen.

Na de kerkdienst

We geven nog steeds geen handen. De koffie zal weer als vanouds worden geschonken, houd daarbij wel enige afstand van elkaar. De cake bij de koffie zal ook weer gaan verschijnen.

Overig

We gaan in overleg met de chauffeurs die mensen in hun auto naar de kerk vervoerden. Onder voorwaarden kan dat weer opgestart worden, als iedereen zich daar veilig bij voelt. De details hierover komen later.

Al eerder is gemeld dat de verspreiding van de papieren preken en zondagsbrieven gaat stoppen. Over de alternatieve mogelijkheden wordt nog nader gecommuniceerd met de betrokkenen. De huidige werkwijze vervalt per 1 november.