Versterking Diaconie Secretaris

Hoewel er onlangs twee nieuwe diakenen zijn bevestigd, waar we erg blij mee zijn, is er toch nog een vacature binnen de diaconie. We zijn op zoek naar iemand die bereid is om de secretariële aspecten van het werk van de diaconie op zich te nemen. Van die persoon verwachten we ook dat hij of zij mee gaat draaien binnen het team van diakenen. Hoeveel tijd het kost? Het gaat vooral om het opstellen van de agenda’s en het maken van verslagen. We vergaderen eens in de zes weken.

Eredienstteam

Het eredienstteam kan nog versterking gebruiken. Het gaat om het meedraaien in de wekelijkse kerkdiensten en bij het Heilig Avondmaal.
Verdere informatie bij Aagje Papineau Salm: diaconie@pgcs.nl