Versterking Eredienstteam

We zijn op zoek naar mensen die mee willen draaien in het eredienstteam. De bezigheden houden in eens in de vijf à zes weken meedoen in de eredienst en betrokkenheid bij de vieringen van het Heilig Avondmaal.

Tijdens de eredienst spreekt de dienstdoende medewerker het Kyriegebed uit en doet de mededelingen voor de collectes. Hij of zij zorgt dat de collectes goed verlopen en is verantwoordelijk voor het tellen van de opbrengsten na afloop. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Aagje Papineau Salm, a.papineausalm@kpnmail.nl.