Versterking na cursus

Van de Pastorale Raad

De cursus ‘De ander en ik‘ is eerder dit jaar afgerond.

Enkele deelnemers hebben na afloop te kennen gegeven deel uit te gaan maken van het Pastoraal Team of als gastvrouw op te willen treden. Esther Schaap, Henriette Luijks, Rianne van den Brink, Rieky van Niejenhuis en Dorinke Leefoge gaan het pastoraal team versterken. Zij zullen in september bij de start van het seizoen worden voorgesteld en belofte doen van geheimhouding. De regio-ouderlingen en Elly Mulder blijven lid van het Pastoraal team. De deelnemers kijken met plezier terug op de cursus.

Op dit moment hebben vier personen zich aangemeld als gastvrouw; het betreft Rieky van Niejenhuis, Elly Mulder, Diny Denissen en Herma Hulscher. Dit team kan nog versterking gebruiken.

In de wijk Colmschater Enk is één van onze gemeenteleden afhankelijk van het autovervoer om de kerkdiensten te bezoeken. Het blijkt dat het bezoek met het regiovervoer niet werkt. De taxi staat soms vroeg op de stoep. Binnen de wijk is het aantal mensen dat regelmatig de kerkdienst bezoekt beperkt. Als u met de auto de kerkdienst bezoekt en een zitplaats beschikbaar heeft, meldt u dan bij Tine Urbach de regio-ouderling.

(65 06 52 tine-urbach@home.nl). Het is de bedoeling om een rooster op te stellen.