Vertrouwen

Bij de start van het seizoen was ik mij er niet zo van bewust dat het thema Open vertrouwen zo sterk speelt in deze tijd. Van verschillende kanten dringt het woord vertrouwen zich op. Of eigenlijk het wantrouwen en tegelijk een sterk verlangen naar vertrouwen, betrouwbaarheid. Of het nu gaat om betrouwbaarheid van de overheid, hoe kan je bepalen wat betrouwbaar is in het nieuws dat wordt doorgegeven via krant, radio, tv, social media. Hoe kan je voorkomen dat ieder alleen de eigen waarheid wil horen en niet naar de ander kan luisteren?

Hoe kan je een sfeer van vertrouwen en veiligheid scheppen waar mensen hun verhaal mogen vertellen en waar ze ook gehoord worden? Daarvoor willen we een plek geven in de vieringen op zondag, maar zeker ook in alles wat we daarnaast doen aan ontmoetingen, activiteiten, bouwstenen, maaltijden, bezoeken. Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten: op straat, in de wijken, waar we ook maar mensen ontmoeten. Zonder vertrouwen in elkaar is het geen leven in een samenleving.

ds. Trijnie Plattje