Vesper met Deventer Vocaal Ensemble o.l.v. Klaas Stok

De Protestantse Gemeente Deventer start een nieuwe serie vespers onder de noemer ‘met andere ogen’. Met andere ogen naar de werkelijkheid kijken, dat leert de bijbel ons. Spannend wordt het wanneer bijbelteksten in gesprek worden gebracht met de taal van kunstenaars, die ook over ‘andere ogen’ beschikken. Zij kunnen ons met hun blikrichting op verrassende wijze ontvankelijk maken voor bijbelwoorden.

Deze eerste vesper is op zondagavond 5 oktober, om 19.00 uur in de Lebuïnuskerk. Er klinken om te beginnen twee psalmen (2 en 43) van de componist Mendelssohn. Heftige muziek bij heftige teksten over het geweld der volken. Actueel in onze dagen. Daartegenover klinkt de stem van Jesaja met Gods droom waarin zwaarden tot ploegscharen omgesmeed worden. Dan klinkt muziek die de hoop op Gods grote toekomst vertolkt en tot besluit ‘Lobet den Herrn alle Heiden’ van Bach.

De volgende vesper is op 2 november.

Nadere informatie: ds. Saar Hoogendijk