De geplande vespers op de dinsdagen in de veertigdagentijd vervallen.

Dit heeft te maken met een combinatie van corona en organisatieproblemen.