Visitatie doorDs. H/ Ter Beek en de heer H. Jentink

De visitatie heeft op 4 april plaats gevonden. Voorafgaand aan deze avond was er al een gesprek geweest met de predikanten. De avond begon met een gemeentespreekuur. Op dit gemeentespreekuur kwam één gemeentelid die aangaf zich goed thuis in deze gemeente te voelen en de koffieochtenden erg op prijs te stellen.

Daarna konden de werkgroepen/commissies met hen in gesprek gaan. Hier is door drie commissies, en wel Vorming&Toerusting, CUC en Commissie Eredienst gebruik van gemaakt. Om 19.30 uur was er een kerkenraadsvergadering zonder de predikanten.

Om 20.00 uur werd de vergadering vervolgd met de predikanten. Na de opening door kerkenraadvoorzitter Jan Vroonland, nam ds. Ter Beek de leiding van de vergadering over. Er volgde een voorstellingsronde.

Hierbij werden door de kerkenraadsleden de volgende vragen beantwoord.

– Wilt u uw naam en ambt noemen – Wat motiveert u in de uitoefening van uw ambt? – Waarvan geniet u in het gemeenteleven? – Wat zou beter kunnen in het gemeenteleven?

Bij de motivatie kwam vooral naar voren:

– roeping tot het ambt – het ontmoeten van mensen – mijn gevoel volgen – uitdaging – je bent lid  van doe je ook mee – omzien naar elkaar – de ruimte om creatieve dingen te doen – als diaken praktisch bezig zijn – het geloof handen en voeten geven – het opbouwen van de gemeente.

Bij het genieten van:

– het samen gemeente zijn – de verschillende manieren van geloven – mensen verbinden – dat er hier zo veel kan – de vele vrijwilligers – de wijkavonden – kerkdiensten – het horen bij een groep – regio platvorm – contact met mensen.

Wat zou beter kunnen:

– de communicatie naar elkaar – meer ambtsdragers – nadenken over de kerk in de toekomst – het bezoekwerk (men komt tijd tekort) – slagvaardiger zijn met elkaar – meer in het dorp staan – de benaming ‹ambtsdragers› schrikt jongeren af – het bereiken van een hele groep die nu niet meedoet – aandacht voor mensen die buiten een “cirkel” liggen – meer in de maatschappij staan.

De algemene indruk van de visitatoren luidt:

De Protestante Gemeente van Colmschate-Schalkhaar is een gemeente die leeft. Er wordt veel georganiseerd. Hoewel er voor ambtsdragers moeilijk mensen te vinden zijn, zijn er veel vrijwilligers actief. De beide predikanten vullen en voelen elkaar goed aan. De sluiting van de “vierplek” in Schalkhaar vereist de nodige zorgvuldigheid in de komende tijd. Veel besluiten worden “laag” in de organisatie genomen, de mensen aan de basis zijn in eerste instantie  verantwoordelijk.

Na aanleiding van de door hen ontvangen documenten waren zij erg positief over de volgende onderwerpen

– Duidelijke website: site met korte informatie. Top.

– Het profiel van de gemeente Beth (Huis)

– Groene kerk

– Veel activiteiten voor de jeugd

– Veel vrijwilligers bij diverse werkzaamheden

en in commissies

– Mooie bouwstenen

– Situatie team. Top.

– Band G-Key: leuk.