Vluchtelingenactie

Een aantal vrijwilligers is begonnen met het voorbereiden van een actie vanuit de PGCS ten bate van vluchtelingen die in onze omgeving verblijven. De eerste actie is een “meet and eat” programma. Samen met St. Present wordt een plan uitgewerkt om te organiseren dat vluchtelingen uit het AZC bij mensen thuis ontvangen worden voor een maaltijd en een gezellige avond. In nauw overleg met het COA wordt het plan verder uitgewerkt. Informatie bij Jannie Diekerhof (jhdiekerhof@hotmail.com) of Janny Post (jannypost@home.nl). Mogelijk volgen er nog andere acties in een later stadium.