VOORJAARSZENDING

 Zondag 12 maart 2017 – Steun gezinnen in Guatemala

(Project 40 dagentijd)

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren.                                     

Voor 94 euro volgt één cursist een training conflict oplossen.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee?

ZWO PGCS.