Vooruitblik: bezoek vanuit het Boeddhistisch Centrum aan de PGCS

Tijdens ons bezoek aan het centrum in Loenen gaf Maarten de Vries, directeur van het centrum, aan dat binnen de boeddhistische gemeenschap in Loenen de behoefte bestaat om onze gemeente te bezoeken en meer te weten te komen over onze leer, geloofsbeleving en tradities. In het volgende seizoen hopen we daarom om Maarten e.a. op een zondag bij ons te ontvangen en welkom te heten in onze gemeente. Als commissie Vorming en Toerusting kijken we uit naar dit bezoek.

door Liesbeth Gerlofsma, namens de Commissie Vorming en Toerusting