Vooruitblik: doopdienst 15 maart

Op zondag 15 maart vieren we het feest van de doop. Het voorbereidend doopgesprek is op donderdag 5 maart om 20.00 uur in de kerk. Er is al één dopeling aangemeld.
En natuurlijk kunnen er nog meer bij: laat het horen aan ds. Martine Nijveld: ds.nijveld@pgcs.nl.