Vooruitblik doopzondag

Volgens het oorspronkelijke rooster is de volgende doopdienst op 14 december. Er is een verzoek gekomen om te dopen in de jeugddienst van 16 november. Na overleg met kerkenraad en commissie eredienst is besloten dit verzoek in te willigen en de doopdienst van december naar november te verplaatsen. De volgende doopdienst vindt plaats op 15 maart.

Wie gebruik wil maken van deze jeugddienst als doopdienst is van harte uitgenodigd dit te laten weten en aanwezig te zijn bij de voorbereiding en doopgesprek op maandag 27 oktober om 20.00 in de Ichtuskerk. In de jeugddienst van 16 november wordt Madelief Wiggers gedoopt, dochter van Erik en Anne-Wil Wiggers.