Vrede en alle goeds voor 2020

Bijna aan het einde van het jaar, blikken we terug op wat er allemaal gebeurd is in onze gemeente. Dat is heel wat. Om met het zichtbare te beginnen: we namen het vernieuwde liturgische centrum in gebruik. We richtten de stiltehoek opnieuw in met een mooie plek voor de doopvisjes. We kregen stoelen ter vervanging van de meest krakkemikkige. Er kwam een nieuwe entree. De dakkapellen op de pastorie werden vervangen. De vloer van de hal werd grondig schoongemaakt. En het meest in het oog springend: we kregen een afscheidshuis in de kerktuin. Vergeten we nog wat? Vast wel; er gebeurt immers veel. En dat alles met het oog op de ‘binnenkant’; op dat wat ons tot gemeente van Christus maakt.

De twee jaarthema’s van afgelopen jaar vertellen daarvan: ‘ontmoeten’ en ‘open vertrouwen’. Elke zondag stellen we ons open voor een ontmoeting met de Eeuwige en met elkaar. We treden elkaar tegemoet met open vertrouwen. Elke dag in de week zijn er activiteiten die daar op voortborduren: bouwsteenavonden, koffieochtenden, verjaardagmiddagen, maaltijden, catecheses, sirkelslag, lichtjestocht, Paaschallenge, kerstmusical, noem maar op. We doen dat voor elkaar én met het oog op de wereld om ons heen. Velen van ons hebben dat afgelopen jaar mogelijk gemaakt. Daarvoor willen we jullie hartelijk bedanken. Zo vormen we samen de gemeente van Christus. Ook in het nieuwe jaar.

Daarvoor wensen we ieder vrede en alle goeds.

ds. Trijnie Plattje ds. Henk Schuurm