​Tijdens deze dag worden ervaringen uitgewisseld en kunnen tips en nieuwe ideeën gedeeld worden. Wat voor hobbels en valkuilen men kan tegenkomen bij de hulp aan vluchtelingen komt o.a. aan de orde op deze dag.

Drie vluchtelingen komen aan het woord over wat van belang is voor nieuw aangekomen vluchtelingen in Nederland en vrijwilligers delen hun ervaringen.

>Plaats: Mattheüskerk Utrecht. Meer informatie: www.kerkinactie.nl of viaj.van.heusden@kerkinactie.nl; (030) 880 1886.