Vrijwilligers gevraagd voor PW Janssen

In het PW Janssen Woonzorgcentrum in Colmschate wordt wekelijks een oecumenische kerkviering op zondagochtend gehouden. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur en er zijn een aantal vaste voorgangers. Een vaste groep van vrijwilligers haalt de bewoners van de afdelingen en blijft tijdens de viering aanwezig.

De bewoners ervaren de persoonlijke aandacht die zij van de vrijwilligers ontvangen als erg prettig.

Zo rond 9.30 uur worden de vrijwilligers verwacht en samen met de koster wordt afgesproken om bewoners op te halen voor de zondagsviering. Na de viering, zo rond 11.00 uur, brengen de vrijwilligers de bewoners weer naar de afdeling. Met een aantal bewoners drinken de vrijwilligers, de voorganger en organist gezamenlijk nog een kop thee of koffie.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze vaste groep vrijwilligers komt versterken om per toerbeurt, eens per maand of naar eigen behoefte vaker, de bewoners naar de viering te begeleiden.

Zorgroep Solis, waar het PW Janssen Woonzorgcentrum deel vanuit maakt, heeft een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid en organiseert enkele keren per jaar vrijwilligersbijeenkomsten waar u uw ervaringen kan delen met medevrijwilligers.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met

Jenny Osinga : jenny.osinga@zorggroepsolis.nl