We hebben een nieuwe dominee!

Ds. Henk Schuurman uit Harderwijk heeft het beroep dat wij als PGCS op hem hadden uitgebracht aangenomen.  Op 25 juni zal hij zijn intrede doen in onze gemeente. Daarmee hebben we  waarschijnlijk een record gevestigd wat betreft de snelheid van de beroepingsprocedure. Op 4 september 2016 nam Walter Meijles afscheid en 10 maanden later komt zijn opvolger. Hulde aan de beroepingscommissie voor haar werk!

We zijn erg blij met de komst van ds. Schuurman naar onze gemeente. Hij heeft bewust gekozen voor de PGCS omdat de profielschets van onze gemeente sterk overeenkomt met de wensen die hij had als hij nog eens van gemeente zou veranderen.

Op 2 mei wordt een kennismakingsavond georganiseerd voor iedereen die alvast kennis wil maken met Henk Schuurman en zijn vrouw Marry.  Ze zullen dan het een en ander over zichzelf vertellen; wie ze zijn, waar ze hebben gewoond en gewerkt, ze zullen iets laten horen over hun hobby’s, maar ze willen ook zeker hun toekomstige gemeenteleden leren kennen. We zullen de kennismaking op een speelse en actieve manier vormgeven zodat het beslist geen saaie avond wordt (en een avond waarop jullie je medegemeenteleden ook beter leren kennen…)

Henk en Marry hebben er veel zin in. Ze zijn zich al aan het oriënteren in Colmschate en omgeving, om het te leren kennen maar ook omdat ze op zoek zijn naar een huis. We hopen dat ze snel een geschikte woning zullen vinden en dat ze zich snel thuis gaan voelen. We vertrouwen erop dat we met Henk en Marry Schuurman een gezegende tijd tegemoet gaan. Laten we hen met ons allen een warm welkom bieden in ons midden!

Namens de kerkenraad, Jan Hulzebosch