We rekenen op u…

Veel gezinnen rekenen in december op ons. Je hoort het op de radio, ziet het op TV en je leest het in de krant. Het gaat goed in Nederland. Het aantal werklozen daalt, de economie groeit veel harder dan verwacht, de mensen kopen weer. En nog mooier: “Het geld klotst tegen de plinten”. Maar helaas, voor veel mensen geldt dit niet. In Deventer komen ieder jaar weer een kleine 1000 mensen in de schuldsanering en bij de Voedselbank blijft het onverminderd druk. Er zijn nog heel veel mensen die nauwelijks rond kunnen komen.

Ze kloppen aan bij de Voedselbank, Kledingbank, Diaconieën enz. Het is voor hen vaak een groot probleem de dure decembermaand door te komen. Laat staan iets extra’s voor de kerstdagen te kunnen kopen.

Evenals voorgaande jaren wil onze Stichting in december weer een kerstpakket bezorgen bij mensen met een minimum inkomen of minder. Kunnen zij ook dit jaar op u rekenen? Wij, als Commissie Kerstpakketten, zorgen dan voor de samenstelling van een mooi en verantwoord pakket en voor de distributie. Dit jaar hebben we ca. € 12.000,- nodig om zo’n 500 kerstpakketten uit te kunnen delen.

Wilt u helpen het benodigde geld bij elkaar te krijgen? Maak dan uw bijdrage over op rekening: NL30 RABO 0139 2534 91, t.n.v. Stichting Kerstpakketten gezamenlijke kerken Deventer. Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer, Heero Meerveld