Week van Gebed 2016

DEVENTER – Van maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari wordt op verschillende plaatsen in Deventer weer de Nationale Week van Gebed (voor de eenheid van Christenen ) gehouden.

Gebed als motor

De samenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur. Elke dag wordt gebeden aan de hand van een bepaald thema, worden inleidingen verzorgd door de ontvangende kerken en liederen gezongen.

De Week van Gebed is een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. In Deventer wordt de Week van Gebed al diverse jaren gehouden.

De locaties en deelnemers zijn:

Maandag      18  januari      Baptisten Unie (Binnensingel).

Dinsdag          19 januari      Lebuïnusparochie (Broederenkerk) aan de Broederenstraat.

Woensdag     20 januari      Filadelfiagemeente (Oase, Delltalaan/hoek Grevelingenstraat.)

Donderdag    21  januari     Leger des Heils, Rijkmanstraat

Vrijdag           22 januari      De Bazuin (wijkgebouw De Schalm tegenover winkelcentrum Borgele).