Wel en wee CUC

Actuele situatie Oekraïne
Uit de contacten die er zijn met het tehuis in Nagydobrony en de stichtingen HOE en Small Miracles is het beeld dat de situatie weliswaar stabiel is maar dat er zorgen zijn rond de energievoorziening en voedselvoorraad.

Met hulp van diverse donateurs is een noodaggregaat aangeschaft en het CUC heeft ook een bedrag overgemaakt aan het tehuis in Nagy Dobrony als bijdrage in de kosten voor voedsel. Ook is bij wijze van Kerstgift is een bedrag van overgemaakt aan Small Miracles ter ondersteuning van hun werk voor de armste kinderen in West-Oekraïne. Daarnaast mocht het CUC een gift ontvangen dat is opgebracht door een goede doelen biljart happening in ’t Hof van Colmschate.

Kerstactie
Zelfs de WK-wedstrijd tegen Argentinië kon een flinke groep CUC’ers op 9 december er niet van weerhouden om kerstcadeautjes voor de kinderen in het tehuis in Nagydobrony in te pakken. Het was een ouderwets gezellige avond in de soos van de Ichtuskerk met als resultaat maar liefst 39 kilo aan cadeautjes die keurig op tijd in Nagydobrony zijn bezorgd. Getuige de foto’s die ons zijn toegestuurd was het voor de kinderen ook dit jaar weer een feest om alle pakjes onder de kerstboom uit te pakken.

Oliebollenactie
Ook dit jaar waren ze er weer: de enige echte CUC oliebollen en appelbeignets! Met dank aan een aantal CUC vrijwilligers en natuurlijk vele afnemers was er ondanks de onvermijdelijke prijsstijging weer een mooie opbrengst. Dit is zelfs een paar euro hoger van vorig jaar en wordt fifty-fifty verdeeld over CUC en PGCS. Hartelijk dank aan iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen!

Gebreide warme kleding
Uit Raalte werd het CUC weer voorzien van zelf gebreide warme kleding voor het tehuis in Nagydobrony. In totaal zijn 21 paar sokken, 2 dekens, 29 truitjes, 16 sjaals en 6 mutsjes verstuurd als bijdrage om de winterse kou te trotseren.

Oude metalen
Wat mag in de container? Aan de rechter kant, in de kleine stortkoker, schone lege blikjes (geen folie). Aan de linker kant bij de grote klep alle ander metalen, graag ontdaan van stof en plastic.

Giften
Via de ANBI status van de PGCS is het mogelijk om CUC-projecten in Oekraïne te steunen door middel van een periodieke gift. De toezegging van deze gift wordt schriftelijk vastgelegd en heeft een looptijd van 5 jaar. Deze gift is in zijn geheel voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor andere giften hanteert de belastingdienst altijd een drempel van 1%.

Het is mogelijk om aan te geven welk project je wilt steunen:

– Financiële ondersteuning Kindertehuis Nagy Dobrony
– Financiële ondersteuning warme maaltijden Barkaszo
– Financiële ondersteuning toekomstige projecten
– Algemene middelen CUC (jeugd voor jeugd)

Zie voor meer informatie http://www.pgcs.nl/anbi-pgcs of neem contact op via https://cuc.pgcs.nl/contact.

Sponsors
Om onze activiteiten nu en in de toekomst te financieren heeft het CUC naast de eigen acties ook inkomsten via een aantal sponsors. Niet alleen financiële giften zijn welkom, ook giften in de vorm van bruikbare goederen en (kortingen op) diensten kan CUC goed gebruiken. Indien u tips voor nieuwe sponsors heeft of misschien zelf op één of andere wijze wilt bijdragen neem dan contact op met Jan-Willem Cnossen via jwfcnossen@gmail.com

Uw gift is welkom op bankrekening NL 46 RABO010.49.17.725 t.n.v. PGCS inzake CUC