Wel en wee van het CUC

Oliebollen actie
Gelukkig vallen niet alle activiteiten van het CUC in het water als gevolg van de maatregelen in het kader van de Corona pandemie.Op 31 december om 7.30 uur stond het Oliebollenteam met Martin, Eduard, Jennifer, Manuela. Laura en Willemijn in de startblokken voor wederom een gesmeerde operatie:  op veilige wijze alle bestellingen in orde maken zodat deze op tijd afgehaald kunnen worden. In totaal ging het dit jaar om 730 oliebollen met krenten, 190 oliebollen zonder krenten en 335 appelbeignets ! Een heel mooi resultaat dat in totaal mede met dank aan bakkerij ’t Stoepje netto  € 660 heeft opgebracht voor het werk van CUC. Uiteraard zijn wij daar zeer blij mee, hartelijk dank aan alle afnemers!

Actuele situatie
Om een beeld te krijgen van de echte actuele situatie in Oekraïne en de lokale situatie in Nagy Dobrony zijn wij afhankelijk van spaarzame berichtjes via whatsapp of mail. Het lijkt op dit moment niet heel erg zorgelijk , maar met de dreigende inval uit Rusland, de voortwoekerende Corona pandemie en de slechte economische situatie is het verre van ideaal. Om zowel het tehuis in Nagy Dobrony als de school in Barkaszo financieel te steunen en daarmee de winter verder door te komen het CUC-bestuur besloten om net als voorgaand jaar aan zowel het tehuis als de school een bedrag van € 2000 te schenken. Doordat er afgelopen 2 jaren geen zomerreis heeft plaatsgevonden en het CUC wel inkomsten uit acties en giften heet gehad, laat de financiële situatie van het CUC deze donaties toe. Per slot van rekening is het ingezamelde geld ook bestemd voor steun aan deze doelen.

Warme truien
Een hele mooie actie van de PKN-gemeente te Raalte (Plaskerk) leverde 117 truien, 34 sjaals en 4 dekens. Deze zullen door CUC verzonden worden met bestemming de school in Barkaszo die in de wintermaanden niet verwarmd is.

Zomerreis
In het nieuws van december jl. meldde wij al dat wij helaas hebben moeten besluiten om de zomerreis in 2022 wederom niet door te laten gaan. In de bestuursvergadering van januari is nagedacht over een alternatief voor de zomerreis om toch onze motto jeugd voor jeugd inhoud te geven. De gedachten gaan uit naar een hulpactie of combinatie van hulpacties in de regio Deventer. De ruwe ideeën zijn helpen binnen het AZC-Schalkhaar, zomeractiviteiten voor kinderen/jeugd uit armoede gezinnen  of andere actie voor en door jeugd. Op basis van deze ruwe ideeën zijn wij nu een aantal opties nader aan het onderzoeken, in de volgende Kerkklanken hopen wij te berichten wat het alternatief voor de zomerreis zal gaan worden.  

Oude metalen
Wat mag in de container? Aan de rechter kant, in de kleine stortkoker, schone lege blikjes (geen folie). Aan de linker kant bij de grote klep alle ander metalen, graag ontdaan van stof en plastic.

Giften
Vanaf dit jaar is het via de ANBI status van de PGCS mogelijk om CUC-projecten in Oekraïne te steunen door middel van een periodieke gift. De toezegging van deze gift wordt schriftelijk vastgelegd en heeft een looptijd van 5 jaar. Deze gift is in zijn geheel voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor andere giften hanteert de belastingdienst altijd een drempel van 1%.

Het is mogelijk om aan te geven welk project je wilt steunen:

  • Financiële ondersteuning Kindertehuis Nagy Dobrony
  • Financiële ondersteuning warme maaltijden Barkaszo
  • Financiële ondersteuning toekomstige projecten
  • Algemene middelen CUC (jeugd voor jeugd)

Zie voor meer informatie http://www.pgcs.nl/anbi-pgcs of neem contact op via https://cuc.pgcs.nl/contact.

Sponsors
Om onze activiteiten nu en in de toekomst te financieren heeft het CUC naast de eigen acties ook inkomsten via een aantal sponsors. Niet alleen financiële giften zijn welkom, ook giften in de vorm van bruikbare goederen en (kortingen op) diensten kan CUC goed gebruiken. Indien u tips voor nieuwe sponsors heeft of misschien zelf op één of andere wijze wilt bijdragen neem dan contact op met Jan-Willem Cnossen via jwfcnossen@gmail.com

Uw gift is welkom op bankrekening NL 46 RABO010.49.17.725 t.n.v. PGCS inzake CUC