Wereldmaaltijd

Op 6 maart is dit jaar de eerste wereldmaaltijd in de veertigdagentijd. Bij een wereldmaaltijd gaat het om de hoeveelheid voedsel in de wereld en hoe dit is verdeeld. Bij deze maaltijd schuiven de deelnemers van de gespreksgroep Ubi Caritas aan. We beginnen om 17.45 uur en de kosten zijn € 3,00. Graag opgeven op de lijst die bij de ingang van de kerk hangt. Of bij Anneke de Jong: jmadejong53@gmail.com / tel. 653460 of Els de Ruiter: tel 653821.