Wereldmaaltijd.

Dinsdag 20 februari om 17.45 uur kunt u weer deelnemen aan een Wereldmaaltijd. Bij het koken van een Wereldmaaltijd houd je rekening met de hoeveelheid voedsel die er op aarde is, als we het eerlijk delen met alle mensen. Aansluitend aan de maaltijd kunt u naar de Vesper. De kosten voor de maaltijd zijn €4,-. Opgeven kan op de lijst in de hal van de kerk, telefonisch bij Els de Ruiter, 0570 653821 of bij Anneke de Jong; jmadejong53@gmail.com

De Z.W.O.-commissie