Wereldmaaltijd

Op 12 maart kunt u weer aanschuiven bij een wereldmaaltijd. Bij een wereldmaaltijd gaat het om de hoeveelheid voedsel en hoe het verdeeld is in de wereld. Om 17.45 uur gaan we aan tafel, we zijn dan om 19.00 uur klaar zodat u eventueel naar de vesper kunt. De kosten zin 4 Euro. Graag van tevoren opgeven. Zie intekenlijsten in de kerk of bij Anneke de Jong, jmadejong53@gmail.com of bij Els de Ruiter, tel. 653821.