Wereldmaaltijd

Op dinsdag 12 maart was er weer een Wereldmaaltijd. Dit  keer schoven er maar liefst 30 mensen aan. Dat is voor ons  wel het maximale aantal deelnemers. Vrijdag 29 maart zou  er een Open Tafel zijn, maar omdat we in maart al een  Wereldmaaltijd hadden en in april nog een keer één  hebben, laten we de Open Tafel vervallen.

Hierbij nodigen  we u dan ook van harte uit om bij de Wereldmaaltijd  aanwezig te zijn. We zullen dan een vegetarische maaltijd  serveren, zoals dat bij een Wereldmaaltijd gebruikelijk is,  want je houdt dan rekening met de hoeveelheid voedsel  die er op aarde is, als we het eerlijk verdelen. Ook is het traditie dat de gespreksgroep, Ubi Caritas  (mensen met een verstandelijke beperking) deelnemen aan  een Wereldmaaltijd. Zij zullen dan ook deze keer bij ons  aan tafel aanschuiven.

De Wereldmaaltijd is dinsdag 16 april om 17.45 uur zodat  deelname aan de Vesper daarna mogelijk is.

De kosten zijn  €4,­ en opgeven hiervoor kan op de lijst in de hal van de  kerk, bij Els de Ruiter (65 38 21) of bij Anneke de Jong  (jmadejong53@gmail.com).

Namens de Z.W.O. commissie, Els de Ruiter en Anneke de Jong