Wereldmaaltijd

Maandag 15 februari kan u weer aanschuiven bij de Wereldmaaltijd. Een wereldmaaltijd houdt rekening met de hoeveelheid voedsel die er is op aarde voor ieder mens, wanneer het eerlijk wordt verdeeld. Het is dus een eenvoudige, vegetarische maaltijd. Bij deze maaltijd schuift, zoals ieder jaar, ook de gespreksgroep Ubi Caritas aan. Wilt u deelnemen aan deze maaltijd, dan kunt u zich opgeven op een lijst in de hal van de kerk of telefonisch bij Els de Ruiter, 653821, of via Anneke de Jong, jmadejong53@gmail.com. De maaltijd begint om kwart voor zes, de kosten zijn € 3,- p.p. en aansluitend kunt u naar de Vastenvesper. Komt u ook?
Els en Anneke