Wereldmaaltijden

Net als vorige jaren verzorgt de Z.W.O. commissie twee wereldmaaltijden in de 40 dagentijd. Steeds meer mensen kiezen voor een vorm van vasten. Bij de wereldmaaltijden gaat het om de hoeveelheid voedsel en hoe het verdeeld is in de wereld. Tijdens de eerste maaltijd, op 23 februari a.s. zijn de deelnemers van de gespreksgroep Ubi Caritas aanwezig. De tweede maaltijd is op 30 maart en is dan gecombineerd met de Open Tafel. We beginnen de maaltijd om 17.45 uur, kosten € 3,-. Informatie of opgeven bij: Els de Ruiter: 65.38.21 en Anneke de Jong, jmadejong@concepts.nl. Opgave kan ook op de lijst in de hal van de Ichtuskerk.