Wereldraad van Kerken 70 jaar

 Als dit nummer van de Kerkklanken uitkomt is de viering van het 70 jaar bestaan van de Wereldraad van Kerken (WvK) al weer achter de rug. De WvK heeft een speciale band met Nederland. Immers dr. Visser ’t Hooft is één van de initiatiefnemers geweest in 1948. De WvK houdt zich niet alleen bezig met de eenheid van de kerken, maar ook met de zorg om rechtvaardigheid en vrede in de wereld. I

n Nederland werd dit op 23 augustus gevierd met een Walk of Peace en een viering in de Nieuwe Kerk inAmsterdam. De tocht ging langs plekken, die aan de ene kant herinneren aan vormen van onrecht en geweld, aan de andere kant plekken die verbonden zijn met allerlei vormen van betrokkenheid voor gerechtigheid en vrede. Vanuit verschillende kerken in Deventer en ook de PGCS deed een aantal mensen mee aan de tocht en de viering. Oecumene betekent letterlijk: de bewoonde wereld. Oecumene is dus niet beperkt tot alleen de kerken, maar wijder om de hele bewoonde wereld, waar mensen wonen met al hun verschillen in Noord en Zuid, Oost en West; om de hele schepping waarvoor we verantwoordelijk zijn.