Wie helpt?

Onze cursus theologische vorming geeft cursisten een diepe inkijk in alle aspecten van de theologie. De cursus wordt begeleid door een stuurgroepje bestaande uit: dr. J.S. Wassenaar, Joke Horstman en Ferdi Sick. Door het vertrek van Joke Horstman hebben we dringend behoefte aan vervanging. Joke heeft 15 jaar onze financiën beheerd (eenvoudig) en enige administratieve taken verricht. Haar werkzaamheden nemen niet meer dan enkele uren per maand in beslag. En je kunt het thuis doen.
Gaarne roepen we een geïnteresseerde op voor een oriënterend gesprek met Joke: Tel. 0570-627768, of maak een afspraak via jokehorstman@planet.nl. Het is nog leuk werk ook. Gaarne reactie!
Stuurgroep Theologische Vorming voor geinteresseerden