Wie staat op?

Beste mensen,

Kerk zijn we met elkaar, met alle leden van onze gemeente. De één komt vaak naar de kerk, de ander af en toe, maar met deze groep mensen vormen we de protestantse gemeente Colmschate en Schalkhaar. Telkens weer staan er mensen op die zich voor een periode inzetten in het bestuur van de kerk. En telkens weer nemen mensen ook weer afscheid uit de kerkenraad. We komen met elkaar nu in een periode waarin het echt nodig is dat er weer nieuwe leden op gaan staan en ja zeggen tegen een functie in de kerkenraad. Ik weet dat er vaak tegenop wordt gezien, maar we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is.

Ben jij sociaal bewogen? Wil je praktisch hulp bieden aan mensen die het minder hebben getroffen in het leven? Heb je oog voor de armoede in de wereld en wil je meehelpen aan de bestrijding ervan? Kun je goed luisteren naar anderen? Zoek je verdieping in je geloof en wil je er met anderen over praten? Kun je boekhouden of ben je goed in administratie? Vind je de kerk belangrijk? Vind je dat de kerk een belangrijke maatschappelijk functie heeft? Als je “ja” zegt op één van deze vragen sta dan op!

In het kerkbestuur ofwel de kerkenraad doe je wat je kunt, en dat is vaak heel veel. En waar jij iets moeilijk vindt, is er wel een collega die het van je over kan nemen. Werken in de kerkenraad is werken in een team. Je hoeft het niet alleen te doen; we doen het samen. We zitten momenteel te springen om mensen in de diakonie. Praktische hulp bieden, nauwkeurig bijhouden wat collectes hebben opgebracht en zorgen dat het geld op de goede plek terecht komt en samen nadenken en beslissingen nemen over bijvoorbeeld collectedoelen wisselen elkaar af. Wie staat op?

Er is behoefte nieuwe mensen in het team pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt veel in onze gemeente, vaak spontaan, maar in sommige gevallen is er meer zorg nodig. Het contact onderhouden met de wijkteams is een spil van ons pastorale werk. Wie staat op?

Dit zijn wel de meest urgente vacatures, maar ook op andere plekken zijn mensen nodig. Bij de kindernevendienst, de commissie eredienst, het tuinteam, noem maar op. Nu weet ik wel dat het niet de gewoonte is dat mensen zichzelf aanmelden voor een plek in het kerkbestuur, maar ik doe hierbij toch een oproep: Neem contact op, sta op en help mee.

Zie je er wat tegenop? Kijk elkaar eens aan als partners of als vrienden of buren en vraag elkaar “Zullen we het samen doen?” Kerk zijn we met elkaar. Samen kunnen we zorgen dat onze kerk een levendige gemeenschap blijft!

Jan Hulzebosch, voorzitter kerkenraad