Wij gedenken…

In de kerkenraadsvergadering van 5 februari 2018 is gesproken over het ritueel van gedenken van een gemeentelid op de zondag na zijn/haar overlijden. Ook de commissie eredienst is hierover om advies gevraagd. Na het advies gewogen te hebben, heeft de kerkenraad op 5 november jl. het volgende besloten.

De huidige gang van zaken is zo dat we een kaars branden en dat er op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stenen zijn, met daarop de namen van de overledenen. Deze twee rituelen willen we combineren. Bij het noemen van een naam zal er een steen zijn. We steken daarbij een (waxine)lichtje aan. Indien nabestaanden aanwezig zijn, wordt hen gevraagd de steen en het lichtje naar de stiltehoek te brengen. Als er geen nabestaanden zijn, zal de dienstdoende diaken dit doen. We hopen hiermee een sterkere verbinding te leggen tussen het gedenken op de zondagen door het jaar heen, en op de eeuwigheidszondag. Vanaf de eeuwigheidszondag 25 november zullen we dit aangepaste ritueel invoeren.

De Kerkenraad