Wij zijn hard op zoek naar pastorale ouderlingen

Omzien naar elkaar gebeurt veel in onze gemeente, vaak spontaan, maar  in sommige gevallen is er meer zorg nodig. De pastorale ouderling signaleert en organiseert de pastorale zorg. Het contact onderhouden met de wijkteams is daarin een belangrijk onderdeel van het pastorale werk.
Het bezoekwerk valt buiten het werk van de pastorale ouderling; dit wordt gedaan door leden van het pastoraal team.
Het gaat in deze functie vooral om signaleren en samen organiseren, meedenken en mee-verantwoordelijk zijn voor hoe onze kerk de toekomst in gaat.

In de praktijk betekent dit dat je contact onderhoud met de wijkcoördinatoren, dat je met je collega-ouderlingen bijeenkomsten organiseert voor contactpersonen, dat je samen probeert wijk-ontmoetingsbijeenkomsten te realiseren, dat je samen met de predikanten zorgt dat gemeenteleden passende pastorale zorg krijgen.

Ik hoop echt dat we op 15 september (startzondag)  een paar nieuwe pastorale ouderlingen kunnen verwelkomen.

Aarzel niet en neem contact op met mij of een van de andere kerkenraadsleden voor meer informatie.
Jan Hulzebosch
Voorzitter kerkenraad