Wijkindeling ouderlingen

Verder is er een indeling gemaakt van de wijken, voor de vier ouderlingen. De ouderlingen zullen contact onderhouden met de betreffende wijken, met name via de coördinatoren van die wijken, en zo mogelijk ook aanwezig zijn bij de overleggen van de wijkteams.

De indeling is als volgt:

Geert v.Niejenhuis: Snippeling, Bannink, Oxe, Buitengebied, Schalkhaar en Colmschate Dorp.

Gerrieke Blikman: Swormink, Essenerveld, Het Roessink, Het Bramelt, Colmschaterenk, Spijkvoorderenk, Fetlear. Alice Oortgiesen: Op den Haar, Steinvoorde, Het Jeurlink, Graveland, Spikvoorde.

Bert Lebbink: Blauwenoord, Groot en Klein Douwel, PW Janssen, Oostrik en Spoorzicht, Huize Salland, en Voorkeur Kerk Colmschate.

Het Team Pastoraat zal de komende tijd gaan nadenken over uitwerking van speerpunt 3 uit het beleidsplan, dat wil zeggen het pastoraat, waarbij als uitgangspunt zal worden gehanteerd de pastorale behoefte van de gemeenteleden. Daarnaast is er binnen dit speerpunt aandacht voor het ouderenpastoraat. Het Team Pastoraat wenst u allen een gezegend Paasfeest.