Wijziging Bankrekeningnummers

Met ingang van 1 november 2018 zijn de bankrekeningnummers als volgt gewijzigd:

Voor VVB en Kerkklanken: NL56 RABO 03 73 70 49 33

Voor Collectebonnen: NL59 RABO 03 73 70 49 76

Beiderekeningent.n.v.:Prot.Gem.Colmschate/Schalkhaar