Zendingsbussen projecten 2019/2020

Ook dit jaar heeft de ZWO commissie drie projecten  uitgekozen die in aanmerking komen om een bijdrage te  ontvangen uit de opbrengst van de zendingsbussen. Op 2 en 9 juni 2019 kan er gekozen worden welke twee  projecten de voorkeur hebben van onze gemeenteleden. Het gaat om de volgende drie projecten:

1) Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid­Soedan

Het leven van veel vrouwen in Zuid­Soedan lijkt  uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het  land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en  armoede. Ze staan iedere dag voor de vraag hoe ze hun  kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze  op kleine schaal voedsel om te verkopen om wat extra’s  te verdienen voor het gezin. Om hun inkomen te vergroten volgden de meest  kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi  landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation  Trogram (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook  ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen  verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het  houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven  en leren hoe ze de honing kunnen verwerken. De  verkoop van de oogst en de honing betekent voor hen  een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen.

2) Bijenhouden biedt jongeren toekomst in  Guatemala

Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een  gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te  kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en  economische ongelijkheid is groot. Vooral jongeren die  tot de Maya­bevolking behoren hebben nauwelijks  toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor  kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud  voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie,  wil hierin verandering brengen en biedt deze jongeren  een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding  textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens  samen gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk  een onderneming starten. Ook leren de jongeren om op  te komen voor hun rechten; ze krijgen een training van  60 uur over sociaal­economische rechten in Guatemala. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren  een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in  (mensen)rechten.

3) Meer voedsel door duurzame landbouw op Java

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door  vulkanische grond, vooral het oosten en het westen.  Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen  die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de  dorpen Sumberejo en Gilangharo zijn de mensen erg  arm. Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de  Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis  over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van  de boeren, boerinnen en landarbeiders in de twee  genoemde dorpen verbeteren door minder gebruik van  chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. Ze  worden getraind en werken op demonstratievelden, er  worden extra koeien ingezet en biogasinstallaties  aangelegd.
Ook helpt men de bevolking om coöperaties op te richten  waardoor ze minder afhankelijk zijn van  tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun  producten krijgen. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om  duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te  kopen. Zo ontstaat een win­win situatie.

Z.W.O. commissie