Zendingsnajaarscollectie

In het kader van de najaarszendingsweek van 4 – 11 november 2018, is de collecte van 11 november bestemd voor een zendingsproject in Brazilië. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk inActie uitgezonden naar Brazilië waar zijn verbonden is aan COMIN, een kerkelijk organisatie die zich inzet voor voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet­inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt daarnaast inheemse volkeren op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprogramma’s, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen de inheemsen en niet-­inheemsen, en de kennis over de gewoonten en leefwijze van de inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologisch) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.