Zendingsbussen – projecten 2022

Ook dit jaar kunnen we geen verkiezingen houden om te bepalen welke projecten we als kerkelijke gemeente gaan ondersteunen in het komende jaar. De ZWO-­commissie stelt daarom zelf de volgende twee projecten voor.

Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh

De partnerorganisatie van Kerk in Actie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijk koken, waarbij het verstookte hout duurzaam wordt benut. Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op en houdt water langer vast, hetgeen belangrijk is in een land als Bangladesh dat door de klimaatveranderingen naast extreme regenval ook veel langere perioden van droogte dan voorheen kent.

Geen kindslaven in de visserij in Ghana

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hij destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij de meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen en kinderen die hier het slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden. Op Lake Volta (8502 km2) werken 49.000 kinderen waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger.

Challenging Heights kan met de bijdrage van Kerk in Actie 35 kinderen uit slavernij bevrijden, 50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden, 50 kinderen terugbrengen naar hun familie en 50 kinderen twee jaar lang begeleiden na terugkeer.

Ook treft u in Kerkklanken een flyer aan waarin de werkzaamheden van de ZWO­-commissie beschreven worden, en ook een oproep gedaan wordt om dit werk financieel te ondersteunen. We vragen ook nog of er mensen zijn die de ZWO­-commissie zouden willen versterken.

Jaap Breetvelt