Zingen in de kerk?

Sommigen zouden het toejuichen als we weer gaan zingen in de kerk. Volgens het PKN protocol over dit onderwerp, zouden we strikt genomen onder voorwaarden voorzichtig weer mogen gaan zingen. De ventilatie is hierbij een belangrijke factor. Onze kerk blinkt niet uit in ventilatiemogelijkheden. Het moderamen is daarom hier heel terughoudend in en wil tot het startweekend in ieder geval niet gaan zingen in de kerk. Daarbij hebben we in ons achterhoofd dat kerkdiensten met gemeentezang bronnen van verspreiding van het coronavirus zijn geweest. Bovendien vallen veel bezoekers van onze kerk in de risicogroep. Al onze medewerkers tijdens de dienst (en een paar gastpredikanten) hebben hun medewerking toegezegd met de wetenschap dat er niet gezongen wordt. Als we dat doorbreken, zouden we iedereen opnieuw moeten vragen of ze ook met zingen in de kerk dienst willen doen. We kiezen daarom liever voor de voorzichtige route. Zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt, denk ik dat we op dit gebied niet voorzichtig genoeg kunnen zijn.

Bertus Wernsen, scriba