Zomerinloop 2019

Ook dit jaar was er in de zomervakantie op de  donderdagmiddagen een inloop. De eerste was dit jaar op 18  juli. De tweede week ging de lezing van Mark van Scherpenzeel  niet door vanwege de hitte. Hij zal deze nu houden op 21  november. Hij zal ons dan meer vertellen over ”Bomen en hun  invloed op de stad en op ons klimaat.” Ook zal hij stil staan bij  welke bomen een Bijbelse betekenis hebben.  En de laatste inloop was op 22 augustus. We zijn toen naar de  kerk in Bathmen geweest. We genoten daar van de schilderijen  van Marius van Dokkum. We werden ontvangen door mevr.  Mandersloot. Ze vertelde ons over Marius van Dokkum en  zorgde voor koffie en thee. Ook vertelde ze ons over de historie  van de kerk. Na nog een bezoekje aan de Wereldwinkel gingen  we weer huiswaarts. Zo hadden we een gezellige afsluiting van  deze zomerperiode.

Na de Zomerinloop is er elke tweede en derde donderdag van  elke maand ook een inloop in de kerk. U/jij bent dan van harte welkom van 14.00 tot 15.30 uur.
Namens het inloopteam, Anneke de Jong Tel;653460 of 06 28770469 E mail: jmadejong53@gmail